Writers & Poets

Poet | Bai Chiu
Poet | Bai Chiu
Poet | Li Min-yong
Poet | Li Min-yong
Historian | Yu Ying-shih
Historian | Yu Ying-shih
Poet | Kuan Yun-loong
Poet | Kuan Yun-loong
Legendary Poet | Luo Fu
Legendary Poet | Luo Fu
Poet | Yang Mu
Poet | Yang Mu
Writer | Chung Chao-cheng
Writer | Chung Chao-cheng
Poet-Calligrapher | Tsai Bi-yin
Poet-Calligrapher | Tsai Bi-yin
Children’s Author | Arlene Hsing
Children’s Author | Arlene Hsing
Writer | Chen Mao-ping (Sanmao)
Writer | Chen Mao-ping (Sanmao)
Hakka Writer | Li Qiao
Hakka Writer | Li Qiao
Novelist | Qiu Miaojin
Novelist | Qiu Miaojin
Editor | Lin Haiyin
Editor | Lin Haiyin
Novelist | Lee Rong-chun
Novelist | Lee Rong-chun
Novelist | Eileen Chang
Novelist | Eileen Chang
Poet | Chen Hsiu-hsi
Poet | Chen Hsiu-hsi
Writer | Cheng Ching-wen
Writer | Cheng Ching-wen
Hokkien Poet | Li Kuei-hsien
Hokkien Poet | Li Kuei-hsien
Writer | Chen Ying-chen
Writer | Chen Ying-chen
Writer | Liu Hsia
Writer | Liu Hsia
Close
SUBSCRIBE
verification code
Play Play