Traditional Performance Arts

Jin Kwei Lo Puppetry Company
Jin Kwei Lo Puppetry Company
Extrait Kun Opera Troupe
Extrait Kun Opera Troupe
Kun Opera Troupe—Taiwan Kunju
Kun Opera Troupe—Taiwan Kunju
"TaiwanEYE—Online Showcase" | Taipei Li-yuan Peking Opera Theatre
Yung Shing Le Shadow Puppet Theatre Troupe
Yung Shing Le Shadow Puppet Theatre Troupe
Chu-Yin Culture and Arts Troupe
Chu-Yin Culture and Arts Troupe
Hsing Legend Theatre
Hsing Legend Theatre
Jin-Ing-Ger Puppet Troupe
Jin-Ing-Ger Puppet Troupe
Lan-Yang Taiwanese Opera Company
Lan-Yang Taiwanese Opera Company
Rom Shing Hakka Opera Troupe
Rom Shing Hakka Opera Troupe
Chio Tian Folk Drums & Arts Troupe
Chio Tian Folk Drums & Arts Troupe
Ching Ch’un T’ang Puppet Theatre Company
Ching Ch’un T’ang Puppet Theatre Company
Jin Kwei Lo Puppetry Company
Jin Kwei Lo Puppetry Company
1/2 Q Theatre
1/2 Q Theatre
Pili Glove Puppetry
Pili Glove Puppetry
GuoGuang Opera Company
GuoGuang Opera Company
Taiwan Bangzi Opera Company
Taiwan Bangzi Opera Company
I Wan Jan Puppet Theater
I Wan Jan Puppet Theater
Fu Hsing Ko Shadow Puppet Troupe
Fu Hsing Ko Shadow Puppet Troupe
Yi-Shin Taiwanese Opera Troupe
Yi-Shin Taiwanese Opera Troupe
Close
SUBSCRIBE
verification code
Play Play